Use PRTG to monitor Azure Backup status

Recently I received the question if it is possible to monitor Azure Backup with PRTG. Now this might seem to be a bit weird, as we could use Azure monitoring. But in this case, it was a service provider that needed a single solution for all their services, including custom dashboards and monitoring.

So, challenge accepted, lets get this done! In this case the customer has a Azure Recovery Service Vault with 2 virtual machines, with a backup schedule of only once every 24 hours with a retention of 30 days.

Our goal will be to have 3 sensors in PRTG with the completed jobs, failed jobs and running jobs. If you follow the next steps you should be able to set this up your self as well.

Continue reading “Use PRTG to monitor Azure Backup status”

Azure monitoring

Monitoring is het allerbelangrijkste wat er is. Dit is het fundamenteel punt in de hele keten, al dan niet het belangrijkste punt. Wat is er nu uiteindelijk belangrijk als je gaat monitoren? Bekijk alles vanuit de eindgebruiker, houd dat altijd als start punt! Uiteindelijk draait het niet om een SPN record wat ontbreekt, maar of een gebruiker nu wel of niet kan werken.

Met Azure Monitoring kan je heel veel componenten in de gaten houden. Maar waar het uiteindelijk om draait is hoe en wat je opneemt. Als je heel veel opneemt betekend het dat je dat allemaal in de gaten moet houden. Dit genereerd ook heel veel meldingen waardoor je een overvloed aan meldingen krijgt en de relevantie niet goed kan bepalen met als gevolg dat er uiteindelijk niet gemonitord wordt. Daarom is het cruciaal om alleen de componenten op te nemen die er toe doen, hou het klein, schoon en doe het doordacht.

Continue reading “Azure monitoring”